Tack och på återseende! :-)


Mina demofiler finns på min web-sida
Kursintyg kommer med e-post

Berätta gärna vad du tyckte om din utbldning:
Länk finns i chat eller på desktop i din värdmaskin
www.cornerstone.se/utv